"این اراجیـــــــف واقعی است،اما شما باور نکنید"
نگاه این آدم ها که باعث می شود توی یک صبح بهاری ،که بوی اردی بهشت بد جور دارد می پیچد توی دماغت،آدم طوری اخم هایش را بیاندازد توی صورتش،که انگار طلب هزار ساله پدرش را از گل های وسط بلوار دارد...


برچسب‌ها: بَـشَـرانه, والا
+      میرزا نفهم الدّین مشدی  | 

دلتنگ شدن برای یک صفحه ای که آدم خودش را،با کلی دوست و خاطره جا گذاشته باشد...

دلتنگ شدن بعد از نود روز،آن هم در عصر یک جمعه،شاخ و دم ندارد اصلا!!!

+      میرزا نفهم الدّین مشدی  |